Nedbejte rozumu

Zatímco západní společnost si libuje ve chvále rozumu a exaktních věd, podporována v tom i katolickou církví, pragmatickou přesně v židovské tradici, jejíhož náboženství je jen heretickou odnoží, na východě Asie i za oceánem na západ od Evropy a Afriky staré civilizace žily, a pokud je ještě osvícení Evropané nevyhubili, žijí dodnes v harmonii s přírodou, řádem všehomíra, dbají duchovního rozvoje člověka a splynutí jeho ducha se vším kolem něj i k získání absolutního vnitřního klidu a harmonie.

Nástroje

K tomuto cíli mnoha asijských náboženství a filosofických systémů, kteréžto dvě oblasti se velmi úzce, někdy dokonce neoddělitelně prolínají, je mnoho nástrojů. Nejsou to jen tradiční náboženské úkony, tělesná a duchovní cvičení, tradiční medicína a zdravá strava. Přispívají k tomu i další staré vědy a umění. Například staré čínské horoskopy , které dokáží předpovědět tendence v životě lidském mnohem lépe, než jejich západní napodobeniny.

Štítky: